Småföretagarnas Riksförbund och Cooperate Coffice

Så här ska möten mellan företag och politiker fungera. Härliga diskussioner och i mångt och mycket samstämmighet på möte med Småföretagarnas Riksförbund och Cooperate Coffice. Möjligheterna med nya sträckningen av E22 t.ex. och dess positiva förändring för staden. Ett...