Info. om LunchIn och Covid -19 (Corona)

FYI. I de rekommendationer och riktlinjer som har kommit från Folkhälsomyndigheten, så har jag på min träff i morgon sagt att, var och en tar sitt eget beslut. Jag kommer att finnas på plats för att om inte annat, vara behjälplig till Braulio och se över vad vi kan...