+46 730 493 001 janne@seniorfluencer.com

I det att skapa oldfluencer så ville jag belysa kraften i det att vara “mitt i livet” 45 år —->
Vad jag upptäckt är att detta inte ses som speciellt intressant. Därmed har jag kopplat seniorfluencer.com till denna sida. Med detta så kommer seniorfluencer vara det jag anammar och marknadsför. Min möjlighet att påverka, belysa samt lyfta “Baby Boomers” hoppas jag kommer mer tillrätta på denna sida.
Att inse att det ena inte fungerar fullt ut, behöver ju inte betyda att den nya inte gör det, eller hur? Seniora är en kraft som behövs!

Så därför hälsar jag med ett generationsöverskridande HEJ! till alla som vill vara med och skapa den mångfacetterade mångfald och dynamik samt glädje att samarbeta över generationsgränserna. Jag vill lyfta det faktum att många med lång erfarenhet och uppbyggd kunskap, inte får den plats och utrymme de förtjänar på arbetsplatser. Nationalekonomiskt i Moder Sveas perspektiv, bör vi ha koll på detta = Statsfinanserna! Vi ska jobba längre…pensionsåldern höjs! Ja, ni kan ju räkna ut själva!

Det finns så mycket att lära och ta del av från varandra…
Generation X, Millennials, Generation Z och nu senast Alpha! Let us all involve each other and contribute!