OLDFLUENCER

- Det är inte åren i ditt liv som räknas utan livet i dina år -
Till bloggen

Oldfluencer tar ålder och ålderism på allvar

Denna sida har startats upp genom att jag känner att ett behov finns att belysa och diskutera frågor gällande ålder och att få igång en dialog kring ämnet ålderism på ett sunt och tänkvärt plan.

Mycket av detta kommer att infinna sig under fliken blogg. Dagligdags kommer jag att skriva reflektioner, tankar och idéer. Följ mig gärna!

Under fliken ålderism, kommer jag att lyfta just problematiken att många 50 plussare har svårt att komma in på arbetsmarknaden efter att man kanske p.g.a. diverse orsaker, tillfälligtvis hamnat utanför densamma.

Vidare så kommer denna sida att vara en kanal riktad mot människor som känner att de inte riktigt får den marknadsrättmätiga uppmärksamhet i media samt i Sverige vilket man ofta förtjänar. Köpkraften är stor! DEN vill jag ta vara på och lyfta!