Så här ska möten mellan företag och politiker fungera. Härliga diskussioner och i mångt och mycket samstämmighet på möte med Småföretagarnas Riksförbund och Cooperate Coffice. Möjligheterna med nya sträckningen av E22 t.ex. och dess positiva förändring för staden.

Ett stort tack riktar jag till fantastiska Ann – Louise Kroon. Hon jobbar stenhårt tillsammans med kommunen för staden och dess utveckling tillsammans med företagen! Ta efter henne! Ring och CoOpiera!

Småföretagarnas Riksförbund o Cooperate Coffice Söderköping

Tack alla som medverkade i denna fullsatta sittning! Härligt!

//Janne Mr. Oldfluencer Norström